ЛГБТИ Център България

ЛГБТИ Център – България

Вярваме, че ЛГБТИ хората в България трябва да живеят в свобода и равенство, независимо от тяхната сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола и сексуални характеристики.

Центърът е съвместен проект на сдружение “Младежка ЛГБТ организация Действие”, фондация “ГЛАС” и фондация “Ресурсен център Билитис”. Идеята за пространство, което предлага информация, програми, услуги, лидерство и застъпничество в категориите здраве, право, култура и образование възникна спонтанно в резултат на съвместната работа през годините.

Създаваме и поддържаме Центъра водени от вярването, че ЛГБТИ хората в България трябва да живеят в свобода и равенство, независимо от тяхната сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола и сексуални характеристики.

МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ

Създадена през 2010 г., младежката ЛГБТ организация "Действие" предоставя помощ и подкрепа на млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и се бори срещу хомофобията и необразоваността в обществото.

www.deystvie.org

ФОНДАЦИЯ ГЛАС

GLAS /Gays and Lesbians Accepted in Society/ e неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация.

www.glasfoundation.bg

ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР БИЛИТИС

Създадена като група за самоподкрепа на лесбийки и бисексуални жени през 2004 г., днес Билитис работи като застъпническа организация за премахване на всички форми на дискриминация и постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ (лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсексуални) в България.

www.bilitis.org
ЛГБТИ Център има визия за свят, в който се зачитат човешките права на всички, и в който ЛГБТИ хората могат да живеят в свобода и равенство, независимо от тяхната сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола и сексуални характеристики.


ЛГБТИ Център обединява усилията на всички активни ЛГБТИ организации, колективи и отделни индивиди, за да достигне пълно равенство на ЛГБТИ хората в България. Нашата мисия е

Да предоставя ясна, систематизирана и достапъна информация и ресурси за актуални теми и въпроси от ЛГБТИ спектъра

Да дава гласност на борбата за равноправие на хората, изправени пред дискриминация на основа сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола и сексуални характеристики

Да постигне равенство и да осигури защита при нарушение правата на човека, дискриминация и/или насилие на основа сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола и сексуални характеристики чрез правни, политически, институционални и социални промени

Да съдейства за овластяване на ЛГБТИ хората и поддръжниците на каузата за предприеме на активни действия за застъпничество за ефективно ползване на правата на човека от всички, независимо от сексуалната им ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола или сексуални характеристики

ЛГБТИ Център служи като платформа, която предоставя достъпна информация за проблемите, касаещи общността, както и дава решения и предложения за възникнали въпроси.

Ние зачитаме и смятаме, че човешките права са неделими и универсални и това включва културни, социални, икономически, граждански и политически права

Ние предоставяме най-високо качество във всички наши програми и услуги

Вярваме в необходимостта от различни гледни точки и се ангажираме с представителство от всички членове на нашата разнообразна общност

Работим заедно с всички, които споделят визията и мисията на Центъра

mm

Симеон Василев

Активист е за правата на жените и на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални (ЛГБТИ) хора. Симеон е основател и изпълнителен директор на Фондация „Глас“ или GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society – гей мъже и лесбийки приети в обществото). Фондацията си поставя за цел да предотврати попадането на родителите в капана на митове около хомосексуалността, като им предостави професионални съвети, за да се справят със ситуацията и в крайна сметка – да запазят семействата си цели.

mm

Пол Найденов

Пол Найденов е първият открит интерсекс активист в България. Член е на борда и основател на Билитис, член и основател на T.I.A. (Транс, интерсекс и приятели). Основател и член на борда на международната интерсекс организация, обединяваща съществуващите интерсекс организации в Европа – OII-Europe.

mm

Лилия Драгоева

Лилия има 15-годишен опит в сферата на неформалното образование като доброволец, младежки работник и обучител в няколко неправителствени организации в България. Вълнува се от темите социална справедливост, младежко овластяване и гражданско образование и безрезервно вярва, че с нужната подкрепа, всеки човек може да се превърне в своята най-добра версия. Има бакалавърски степени по Индология (2013г.) и по Политология (2015г.) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ (2017г.) в УНСС.

mm

Глория Филипова

Започва активистката си дейност в сферата на ЛГБТИ правата през 2014 г. като доброволец във Фондация "Ресурсен център Билитис" и член на неформалния ЛГБТ ХХХ колектив. От лятото на 2015 г. става част от екипа на Билитис и работи по редица проекти, целящи подобряване на положението на ЛГБТИ хората в България. Участва в организирането на събития и протести, свързани с ЛГБТ права, феминизъм и правата на жените. В момента работи над дипломната си работа към специалност Философия на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, фокусирана върху френския постструктуралистки феминизъм.

mm

Димитър Богданов

Активист е за правата на жените и на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални (ЛГБТИ) хора. Димитър е съосновател на Фондация „Глас“ или GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society – гей мъже и лесбийки приети в обществото). Фондацията си поставя за цел да предотврати попадането на родителите в капана на митове около хомосексуалността, като им предостави професионални съвети, за да се справят със ситуацията и в крайна сметка – да запазят семействата си цели.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.